Tiedeluokka SOLU

Tervetuloa vierailulle!

Tiedeluokka SOLU on oppimisympäristö jossa järjestetään LUMA-toimintaa, kuten kerhoja, leirejä, koulutuksia ja opetusta. Toiminnan tavoitteena on tukea opiskelijan ymmärrystä ja lisätä kiinnostusta LUMA-aineita ja niiden opiskelua kohtaan tekemisen kautta. 

Opetus on ohjattua tiedetekemistä kaikille opetusasteille. Opetuksia järjestetään myös etäyhteydellä. Opetuksen aikana opiskelijat pääsevät työskentelemään mielenkiintoisten ja monipuolisten aiheiden, työtapojen ja -välineiden kanssa. Opetus on maksutonta Päijät- ja Kanta-Hämeen alueen oppilaitoksille. Opetusryhmän oman opettajan on oltava läsnä opetuksen ajan.

Ohjattu opetus

Tiedeluokka SOLU tarjoaa lähi- ja etäopetusta biologian, DNA-tekniikan, kemian, maantieteen, matematiikan, robotiikan ja ohjelmoinnin sekä ympäristötieteiden aloilta. 

Opetusta järjestetään pelkästään virtuaalisesti kevätlukukauden 2021 loppuun asti.

Varaus tehdään halutulle oppiaineelle ja työlle varauskalenterista. Onnistunut varaus vahvistetaan sähköpostilla. Pääset tarkastelemaan varauskalentereita, oppiaineita ja töitä joko ikäryhmittäin jaoteltuna (alla) tai oppiaineittain jaoteltuna (ylävalikko). 

Lisätietoja: tarja.kariola(a)helsinki.fi

Esiopetus (5-6 v.)

Maantiede

Kartat
Kesto 1,5h, max. opiskelijamäärä 19

Matematiikka

Matemaattisia pelejä
Kesto 1,5h, max. opiskelijamäärä 19

Mikrobiologia

Bakteerit
Kesto 1-1,5h, max. oppilasmäärä 19

Robotiikka ja ohjelmointi

Scratch Jr- alkeet
Kesto 1,5h, max. oppilasmäärä 16

Ympäristötiede

Ötökän elämää
Kesto 1,5h, max. oppilasmäärä 19

 

1-3 luokat (7-10 v.)

Maantiede

Kartat
Kesto 1,5h, max. opiskelijamäärä 19

Jääkausi
Kesto 1,5h, max. opiskelijamäärä 19

Matematiikka

Matemaattisia pelejä
Kesto 1,5h, max. opiskelijamäärä 19

Mikrobiologia

Bakteerit
Kesto 1-1.5h, max. opiskelijamäärä 19

Robotiikka ja ohjelmointi

Scratch Jr- alkeet
Kesto 1,5h, max. opiskelijamäärä 16

Scratch- alkeet
Kesto 1,5h, max. opiskelijamäärä 16

Scratch- pelipaja
Kesto 3h, max. opiskelijamäärä 16

Pong peli

Kesto 2h. *Virtuaaliopetus saatavilla*

Ympäristötiede

Ötökän elämää
Kesto 1,5h, max. oppilasmäärä 19

 

4-6 luokat (11-13 v.)

Biologia

Kalan/ravun preparointi
Kesto 1,5h, max. opiskelijamäärä 19

Maantiede

Jääkausi
Kesto 2h, max. opiskelijamäärä 19

Kartat
Kesto 1,5h, max. opiskelijamäärä 19

Maaperä
Kesto 1,5h, max. opiskelijamäärä 19

Paikkatieto (Epicollect)
Kesto 3h, max. opiskelijamäärä 19

Matematiikka

Matemaattisia pelejä
Kesto 1,5h, max. opiskelijamäärä 19

Matemaattisia arvoituksia
Kesto 1,5h, max. opiskelijamäärä 19

Matemaattisia arvoituksia ja pelejä
Kesto 3h, max. opiskelijamäärä 19

Robotiikka ja ohjelmointi

Scratch- alkeet
Kesto 1,5h, max. opiskelijamäärä 16

Scratch- pelipaja
Kesto 3h, max. opiskelijamäärä 16

Appinventor- alkeet
Kesto 2h, max. opiskelijamäärä 16

Appinventor- pelipaja
Kesto 3h, max. opiskelijamäärä 16

Pong peli
Kesto 2h, *Virtuaaliopetus saatavilla*

VexIQ- robotiikkapaja
Kesto 3h, max. opiskelijamäärä 16

Ympäristötiede

Ötökän elämää
Kesto 1,5h, max. oppilasmäärä 19

 

7-8 luokat (14-15 v.)

Biologia

Kalan/ravun preparointi
Kesto 1,5h, max. opiskelijamäärä 19

Kemia

Atomi ja aineet
Kesto 1.5h, max. opiskelijamäärä 14

Liekkireaktio
Kesto 1h, max. opiskelijamäärä 14

Mausteiden kemia
Kesto 1,5h, max. opiskelijamäärä 14

Superpallo
Kesto 1h, max. opiskelijamäärä 14

Maantiede

Hydrologinen kierto
Kesto 2h, max. opiskelijamäärä 19

Jääkausi
Kesto 2h, max. opiskelijamäärä 19

Kartografia
Kesto 2h, max. opiskelijamäärä 19

Kaupungit
Kesto 2h, max. opiskelijamäärä 19

Paikkatieto (Epicollect & QGis)
Kesto 3h, max. opiskelijamäärä 19

Matematiikka

Matemaattisia pelejä
Kesto 1,5h, max. opiskelijamäärä 19

Matemaattisia arvoituksia
Kesto 1,5h, max. opiskelijamäärä 19

Matemaattisia arvoituksia ja pelejä
Kesto 3h, max. opiskelijamäärä 19

Robotiikka ja ohjelmointi

Scratch- alkeet
Kesto 1,5h, max. opiskelijamäärä 16

Scratch- pelipaja
Kesto 3h, max. opiskelijamäärä 16

Appinventor- alkeet
Kesto 2h, max. opiskelijamäärä 16

Appinventor- pelipaja
Kesto 3h, max. opiskelijamäärä 16

VexIQ- robotiikkapaja
Kesto 3h, max. opiskelijamäärä 16

Ympäristötiede

Kestävä tulevaisuus
Kesto 1,5h, max. opiskelijamäärä 19

Ötökän elämää
Kesto 1,5h, max. oppilasmäärä 19

Ilmastonmuutos
Kesto 1,5h, max. opiskelijamäärä 19

9 luokka (16 v.)

Biologia

Kalan/ravun preparointi
Kesto 1,5h, max. opiskelijamäärä 19

Nisäkkään preparointi
Kesto 2,5h, max. opiskelijamäärä 19

Biologia/DNA-tekniikka

DNA :n eristäminen posken limakalvon soluista.
Kesto 1h, max. opiskelijamäärä 16

Kemia

Atomi ja aineet
Kesto 1.5h, max. opiskelijamäärä 14

Liekkireaktio
Kesto 1h, max. opiskelijamäärä 14

Mausteiden kemia
Kesto 1,5h, max. opiskelijamäärä 14

Superpallo
Kesto 1h, max. opiskelijamäärä 14

Maantiede

Hydrologinen kierto
Kesto 2h, max. opiskelijamäärä 19

Jääkausi
Kesto 2h, max. opiskelijamäärä 19

Kartografia
Kesto 2h, max. opiskelijamäärä 19

Kaupungit
Kesto 2h, max. opiskelijamäärä 19

Maaperä ja raekoko
Kesto 2h, max. opiskelijamäärä 19

Paikkatieto (Epicollect & QGis)
Kesto 3h, max. opiskelijamäärä 19

Matematiikka

Matemaattisia pelejä
Kesto 1,5h, max. opiskelijamäärä 19

Matemaattisia arvoituksia
Kesto 1,5h, max. opiskelijamäärä 19

Matemaattisia arvoituksia ja pelejä
Kesto 3h, max. opiskelijamäärä 19

Robotiikka ja ohjelmointi

Scratch- alkeet
Kesto 1,5h, max. opiskelijamäärä 16

Scratch- pelipaja
Kesto 3h, max. opiskelijamäärä 16

Appinventor- alkeet
Kesto 2h, max. opiskelijamäärä 16

Appinventor- pelipaja
Kesto 3h, max. opiskelijamäärä 16

VexIQ- robotiikkapaja
Kesto 3h, max. opiskelijamäärä 16

Ympäristötiede

Kestävä tulevaisuus
Kesto 1,5h, max. opiskelijamäärä 19

Ötökän elämää
Kesto 1,5h, max. oppilasmäärä 19

Ilmastonmuutos
Kesto 1,5h, max. opiskelijamäärä 19

Lukio ja ammatillinen koulutus

Biologia

Kalan/ravun preparointi
Kesto 1,5h, max. opiskelijamäärä 19

Nisäkkään preparointi
Kesto 2,5h, max. opiskelijamäärä 19

Gram- värjäys
Kesto 1,5h, max. opiskelijamäärä 19

Biologia/DNA-tekniikka

DNA :n eristäminen posken limakalvon soluista.
Kesto 1h, max. opiskelijamäärä 16

DNA :n pilkkominen katkaisuentsyymeillä ja agaroosigeelielektroforeesi (AGE)
Kesto 2,5-3h, max. opiskelijamäärä 14

DNA :n eristäminen, valitun geenin monistaminen PCR-menetelmällä ja agaroosigeelielektroforeesi (AGE)
Kesto 4-5h, max. opiskelijamäärä 12

Kemia

Atomi ja aineet
Kesto 1.5h, max. opiskelijamäärä 14

Liekkireaktio
Kesto 1h, max. opiskelijamäärä 14

Mausteiden kemia
Kesto 1,5h, max. opiskelijamäärä 14

Kasvien väriaineet
Kesto 1,5h, max. opiskelijamäärä 14

Maantiede

Hydrologinen kierto
Kesto 2h, max. opiskelijamäärä 19

Jääkausi
Kesto 2h, max. opiskelijamäärä 19

Kartografia
Kesto 2h, max. opiskelijamäärä 19

Kaupungit
Kesto 2h, max. opiskelijamäärä 19

Maaperä ja raekoko
Kesto 2h, max. opiskelijamäärä 19

Paikkatieto (Epicollect & QGis)
Kesto 3h, max. opiskelijamäärä 19

Piilevät
Kesto 3h, max. opiskelijamäärä 19

Matematiikka

Matemaattisia pelejä
Kesto 1,5h, max. opiskelijamäärä 19

Matemaattisia arvoituksia
Kesto 1,5h, max. opiskelijamäärä 19

Matemaattisia arvoituksia ja pelejä
Kesto 3h, max. opiskelijamäärä 19

Robotiikka ja ohjelmointi

Scratch- alkeet
Kesto 1,5h, max. opiskelijamäärä 16

Scratch- pelipaja
Kesto 3h, max. opiskelijamäärä 16

Appinventor- alkeet
Kesto 2h, max. opiskelijamäärä 16

Appinventor- pelipaja
Kesto 3h, max. opiskelijamäärä 16

VexIQ- robotiikkapaja
Kesto 3h, max. opiskelijamäärä 16

Ympäristötiede

Kestävä tulevaisuus
Kesto 1,5h, max. opiskelijamäärä 19

Ötökän elämää
Kesto 1,5h, max. oppilasmäärä 19

Ilmastonmuutos
Kesto 1,5h, max. opiskelijamäärä 19

Tiedeluokka SOLUn toimintaa tukee

 

PÄIJÄT-HÄMEEN LUMA-KESKUS

Niemen kampus, Niemenkatu 73 (B-osa), 15140 Lahti 

Kartta (ladattava)

phluma(at)helsinki.fi

Yhteystiedot

#phluma #lahdenyliopistokampus #tiedeluokkasolu #lumasuomi #startluma

TILAA VERKOSTOVIESTIMME