Kemia

Kemia

Kemian opetusta tarjotaan 7 luokalta lukioon ja toiselle asteelle. Tarjolla on erilaisia opetuskokonaisuuksia, joiden teemat ja  sisällöt on rakennettu opetussuunnitelmaa tukeviksi kokonaisuuksiksi. Kemian töissä oppilas pääsee kokeilemaan erilaisia tutkimusmeneltemiä ja -laitteita tiedeluokkaympäristössä. Vierailut ovat ohjattuja, mutta opettajan on välttämätöntä olla paikalla koko opetuksen ajan.

Kemian töihin voi tutustua listauksesta. Varaus tehdään varauskalenterista.

Kemian työt

Atomi ja aineet (7lk- lukio)

Luokat 7-8, 9. luokka, lukio ja ammatillinen koulutus
Kesto 90min. Max  oppilasmäärä 14.

Tässä kokonaisuudessa tutustutaan atomeihin ja niiden järjestäytymiseen sekä ominaisuuksiin. Apuna käytetään muun muassa virtuaalitodellisuutta (VR).

Kasvien väriaineet (lukio)

Lukio ja ammatillinen koulutus
Kesto 90min. Max oppilasmäärä 14

Poolisuus, kromatografia, uuttaminen.

Kupariaspirinaatin valmistus (lukio)
(lukion kemiankurssit KE2, KE3, KE4)
Kesto 90min. Max oppilasmäärä 14.

Kupariaspirinaatti on epäorgaaninen yhdiste, jonka käyttöä potilaiden lääkinnässä on tutkittu. Tässä työssä opiskelijat pääsevät itse valmistamaan kyseistä yhdistettä ja työskentelmään niin kutsutuilla mikrokemian välineillä.

Liekkireaktio (7lk-lukio)

(7-8 luokat, 9 luokka, lukio ja ammatillinen koulutus)
Kesto 1h, max. opiskelijamäärä 14

Palaminen ja värit.

Mahamysteeri (7lk-lukio)
7-8 luokat, 9 luokka, lukio ja ammatillinen koulutus
Kesto 60-75min. Max oppilasmäärä 14.

Ruokamyrkytys, mistä?! Tässä työssä ratkotaan ruokamyrkytystapausta selvittämällä “mahan” sisältämiä ravintoaineita. Mysteeriä selvitetään osoitusreaktioiden avulla.

Mausteiden kemia (7lk-lukio)

(7-8 luokat, 9 luokka, lukio ja ammatillinen koulutus)
Kesto 1,5h, max. opiskelijamäärä 14
Mausteiden merkitys, fluoresenssin mekanismi, kelaatio, pH:n vaikutus aineisiin

Superpallo (7-9lk)

7-8 luokat, 9 luokka
Kesto 1h, max. opiskelijamäärä 14.

Polymeraatioreaktio   

Veden happipitoisuuden määrittäminen (7lk-lukio)
7-8 luokat, 9 luokka, lukio ja ammatillinen koulutus
Kesto 75-90min. Max oppilasmäärä 14.

Happi on elintärkeää vedessä eläville eliöille, minkä lisäksi sillä on tärkeä rooli myös ravinteiden kierrossa. Tässä työssä opiskelijat pääsevät titraamalla selvittämään veden happipitoisuutta. Tutkittava vesi voi olla niin luonnonvett kuin talousvettäkin.

Biomuovi (7lk- toinen aste) *Virtuaaliopetus saatavilla*

7-8 luokat, 9 luokka, lukio, ammatillinen koulutus
Kesto 60-90min. Max. opiskelijamäärä 16.

Tässä työssä tarkastellaan muovien koostumusta ja raaka-aineita, valmistusta sekä niiden kierrättämistä. Uusiutuvien raaka-aineiden käyttö muoviteollisuudessa on lisääntynyt ja tämän innoittamana oppilaat pääsevät myös itse valmistamaan biomuovia tärkkelyksestä. 

Virtuaalinen opetus

7-8 luokat, 9 luokka, lukio, ammatillinen koulutus
Kesto 60-90min.

Tarvikkeet:

  • Tarvikepaketti, joka sisältää kaikki tarvikkeet ja raaka-aineet noudettava Tiedeluokka SOLUsta (Niemenkatu 73, Lahti)

PÄIJÄT-HÄMEEN LUMA-KESKUS

Niemen kampus, Niemenkatu 73 (B-osa), 15140 Lahti 

Kartta (ladattava)

phluma(at)helsinki.fi

Yhteystiedot

#phluma #lahdenyliopistokampus #tiedeluokkasolu #lumasuomi #startluma

TILAA VERKOSTOVIESTIMME