Maantiede

Maantiede

Maantieteen opetusta tarjotaan esiopetuksesta lähtien lukioon ja toiselle asteelle. Tarjolla on erilaisia opetuskokonaisuuksia, joiden teemat ja  sisällöt on rakennettu opetussuunnitelmaa tukeviksi kokonaisuuksiksi. Maantieteen töissä oppilas pääsee kokeilemaan erilaisia tutkimusmeneltemiä ja -laitteita sekä paikkatietosovelluksia tiedeluokkaympäristössä. Vierailut ovat ohjattuja, mutta opettajan on välttämätöntä olla paikalla koko opetuksen ajan.

Maantieteen töihin voi tutustua listauksesta. Varaus tehdään alhaalla olevasta varauskalenterista.

Opetusta järjestetään lähi- ja etäopetuksena.

Maantieteen työt

Kartografiaesiopetus, 1-3lk, 4-6lk, 7-8lk, 9lk, toinen aste

Kesto 2h.

Kartat historiasta nykypäivään, erilaiset kartat ja karttojen tekeminen. Karttamerkit ja kartan tulkinta. Suunnistaminen.

Maaperä4-6lk, 7-8lk, 9lk, toinen aste, virtuaaliopetus saatavilla

Kesto 2h.

Maaperän rakenne, maalajimääritys.

Virtuaalinen kokonaisuus

4-6 luokat, 7-8 luokat, 9 luokka, lukio, ammatillinen koulutus
Kesto 2-2h30min. Toteutetaan etäyhteyden avulla.

Työn sisältö: Työssä perehdytään maaperän ominaisuuksiin ja sen tutkimiseen. Maaperän ominaisuuksia ja sen tärkeyttä pohditaan monitieteisesti eri aihepiirien, kuten kemian, maantieteen sekä kestävän kehityksen näkökulmista. Työ koostuu luento-osuudesta sekä toiminnallisesta maastossa toteutettavasta työstä (luento 30 min, toiminnallinen maasto-osuus 45 min, tutkimusosuus 45 min)

Työn vaatimat tarvikkeet:

  • pieni lapio/lusikka, jolla näyte kerätään/pienryhmä
  • astia kerätylle maaperänäytteelle (esim. kertakäyttömuki, minigrip-pussi tms.)/pienryhmä
  • mobiililaite, esim. kännykkä tai padi, jossa internetyhteys/pienryhmä
  • muistiinpanovälineet (kynä, vihko)/pienryhmä
  • tietokone/padi paikkatieto-osuuden ja kokoavien kysymysten selvittämistä varten/pienryhmä
Maaperä ja raekokotoinen aste

Kesto 2h.

Maaperän rakenne, maalajimääritys ja raekoko.

Paikkatieto7-8lk, 9lk, toinen aste

Kesto 2h.

Tiedon kerääminen mobiililaitteella ulkona. Ohjelmana käytetään Epicollect 5.

Paikkatieto & datan analysointitoinen aste

Kesto 3h.

Tiedon kerääminen mobiililaitteella ulkona ja kartan luominen paikkatieto-ohjelmalla. Ohjelmina Epicollect 5 ja QGis. Oppilailla tulee olla säänmukainen varustus datan keräämisen ajaksi. Datan keräämiseen voi käyttää oppilaan omaa mobiilivälinettä.

Varauskalenteri

Vapaat varattavissa olevat ajat näkyvät vihreänä. Varaukset tehdään aamu- tai iltapäiväksi (8:30-12 tai 12:30-15). Varaus vahvistetaan sinulle sähköpostilla muutaman päivän kuluessa. Jos haluat varata luokan koko päiväksi kirjoita alla olevan lomakkeen lisätieto-kenttään tästä tieto.

 

PÄIJÄT-HÄMEEN LUMA-KESKUS

Niemen kampus, Niemenkatu 73 (B-osa), 15140 Lahti

Kulku 7.3 alkaen B2-ovi Laatikkotehtaan kadun puolelta.

Kartta (ladattava)

phluma(at)helsinki.fi

Yhteystiedot

#phluma #lahdenyliopistokampus #tiedeluokkasolu #lumasuomi #startluma

kartta niemenkampus

TILAA VERKOSTOVIESTIMME