Maantiede

Maantiede

Maantieteen opetusta tarjotaan esiopetuksesta lähtien lukioon ja toiselle asteelle. Tarjolla on erilaisia opetuskokonaisuuksia, joiden teemat ja  sisällöt on rakennettu opetussuunnitelmaa tukeviksi kokonaisuuksiksi. Maantieteen töissä oppilas pääsee kokeilemaan erilaisia tutkimusmeneltemiä ja -laitteita sekä paikkatietosovelluksia tiedeluokkaympäristössä. Vierailut ovat ohjattuja, mutta opettajan on välttämätöntä olla paikalla koko opetuksen ajan.

Maantieteen töihin voi tutustua listauksesta. Varaus tehdään alhaalla olevasta varauskalenterista.

Opetusta järjestetään lähi- ja etäopetuksella toistaiseksi. Vierailuryhmän koko max 14 oppilasta.

Tiloissamme noudatetaan maski- ja hygieniasuosituksia. 

Maantieteen työt

Hydrologinen kierto7-8lk, 9lk, toinen aste

Kesto 2h. Max oppilasmäärä 14.

Pohjavesi, veden kiertokulku.

 

Jääkausi1-3lk, 4-6lk, 7-8lk, 9lk, toinen aste

Kesto 2h. Max oppilasmäärä 14.

Jääkauden synty ja merkit luonnossa.

Kartografiaesiopetus, 1-3lk, 4-6lk, 7-8lk, 9lk, toinen aste

Kesto 2h. Max oppilasmäärä 14.

Kartat historiasta nykypäivään, erilaiset kartat ja karttojen tekeminen. Karttamerkit ja kartan tulkinta. Suunnistaminen.

Maaperä4-6lk, 7-8lk, 9lk, toinen aste, virtuaaliopetus saatavilla

Kesto 2h. Max oppilasmäärä 14.

Maaperän rakenne, maalajimääritys.

Virtuaalinen kokonaisuus

4-6 luokat, 7-8 luokat, 9 luokka, lukio, ammatillinen koulutus
Kesto 2-2h30min. Toteutetaan etäyhteyden avulla.

Työn sisältö: Työssä perehdytään maaperän ominaisuuksiin ja sen tutkimiseen. Maaperän ominaisuuksia ja sen tärkeyttä pohditaan monitieteisesti eri aihepiirien, kuten kemian, maantieteen sekä kestävän kehityksen näkökulmista. Työ koostuu luento-osuudesta sekä toiminnallisesta maastossa toteutettavasta työstä (luento 30 min, toiminnallinen maasto-osuus 45 min, tutkimusosuus 45 min)

Työn vaatimat tarvikkeet:

  • pieni lapio/lusikka, jolla näyte kerätään/pienryhmä
  • astia kerätylle maaperänäytteelle (esim. kertakäyttömuki, minigrip-pussi tms.)/pienryhmä
  • mobiililaite, esim. kännykkä tai padi, jossa internetyhteys/pienryhmä
  • muistiinpanovälineet (kynä, vihko)/pienryhmä
  • tietokone/padi paikkatieto-osuuden ja kokoavien kysymysten selvittämistä varten/pienryhmä
Maaperä ja raekokotoinen aste

Kesto 2h. Max oppilasmäärä 14.

Maaperän rakenne, maalajimääritys ja raekoko.

Monitieteinen paikkatieto + vesistötutkimuskokonaisuus7-8lk, 9lk, toinen aste, virtuaaliopetus saatavilla

Kesto 2-3h.

Työn sisältö: Työssä tutustutaan vesistötutkimukseen paikkatietoaineistoja hyödyntäen. Työ koostuu luento-osuudesta sekä maastossa tehtävästä vesistötutkimuksesta.
Työn kesto 2-3 h riippuen tutkittavan vesistön läheisyydestä (luento 30 min, maastotyöskentely 1-2h, yhteenveto 30 min) HUOM! Kokonaisuuteen kuuluu vesistötutkimusosuus, joka tulee suorittaa itsenäisesti tunnin aikana oman koulun lähivesistön luona (järvi, lampi, oja tms).

Työn vaatimat tarvikkeet:

  • mobiililaite, esim. kännykkä tai padi, jossa internetyhteys ja johon saa asennettua ilmaisen Epicollect5-paikkatietosovelluksen/pienryhmä
  • kannellinen lasipurkki/pienryhmä
  • muistiinpanovälineet (kynä, vihko)/pienryhmä
  • pH-paperia, voi noutaa Tiedeluokka SOLUsta (Niemenkatu 73 Lahti)
Paikkatieto7-8lk, 9lk, toinen aste

Kesto 2h. Max oppilasmäärä 14.

Tiedon kerääminen mobiililaitteella ulkona. Ohjelmana käytetään Epicollect 5.

Piilevättoinen aste

Kesto 3h. Max oppilasmäärä 14.

Piilevien merkitys, näytteiden kerääminen, määrittäminen ja vedenlaatu.

Paikkatieto & datan analysointitoinen aste

Kesto 3. Max oppilasmäärä 14.

Tiedon kerääminen mobiililaitteella ulkona ja kartan luominen paikkatieto-ohjelmalla. Ohjelmina Epicollect 5 ja QGis. Oppilailla tulee olla säänmukainen varustus datan keräämisen ajaksi. Datan keräämiseen voi käyttää oppilaan omaa mobiilivälinettä.

Varauskalenteri

Vapaat varattavissa olevat ajat näkyvät vihreänä. Varaukset tehdään aamu- tai iltapäiväksi (8:30-12 tai 12:30-15). Varaus vahvistetaan sinulle sähköpostilla muutaman päivän kuluessa. Jos haluat varata luokan koko päiväksi kirjoita alla olevan lomakkeen lisätieto-kenttään tästä tieto.

 

PÄIJÄT-HÄMEEN LUMA-KESKUS

Niemen kampus, Niemenkatu 73 (B-osa), 15140 Lahti

Kulku 7.3 alkaen B2-ovi Laatikkotehtaan kadun puolelta.

Kartta (ladattava)

phluma(at)helsinki.fi

Yhteystiedot

#phluma #lahdenyliopistokampus #tiedeluokkasolu #lumasuomi #startluma

kartta niemenkampus

TILAA VERKOSTOVIESTIMME