HANKKEET

Hankkeita, projekteja & yhteistyötä

Päijät-Hämeen LUMA-keskus on mukana erilaisissa hankkeissa. Eri organisaatioiden kanssa toteutetut hankkeet tuovat uutta energiaa, voimaa ja eloa LUMA-työskentelyyn.

Asikkala suunnannäyttäjänä ilmastonmuutos- ja kestävyysopetuksen merkityksellisyyden vahvistajana- hanke (01/2023-06/2024)

Päijät-Hämeen LUMA-keskus on mukana Opetushallituksen rahoittamassa hankkeessa yhdessä Asikkalan kunnan kanssa. Tammikuusta 2023 toukokuun 2024 loppuun asti kestävä hankkeessa on mukana Asikkalan perusopetus.

Hanke on kehittämishanke ja sen päätavoitteena on tukea nuorten kokemaa merkityksellisyyttä maantieteen opetuksessa erityisesti ilmastonmuutos- ja kestävän kehityksen teemoissa. Hankkeessa kehitetään Asikkalan kunnan tiedekasvatusta, tuodaan tietoa merkityksellisestä oppimisesta ja luodaan maantieteen opetussisältöjä ja -materiaaleja. Hankkeessa jaetaan tietoa Suomen muiden kuntien sivistystoimille, sekä maantieteen opettajille kouluissa ja koulun ulkopuolisissa oppimisympäristöissä.

Hankkeen rahoittaa Opetushallitus.

Lisätietoja phluma(a)helsinki.fi

Asikkalan kunnan hankkeet

OPH:n uutinen 09/2022

Tiedekasvatus liikkeelle – Liikkuvan LUMA-toiminnan kehittäminen ja käyttöönotto Päijät-Hämeen alueella

Päijät-Hämeen LUMA-keskuksessa on käynnistynyt liikkuvan LUMA-toiminna kehittämiseen keskittyvä hanke, jota rahoittaa Suomen Kulttuurirahaston Päijät-Hämeen rahasto.

https://skr.fi/serve/ph-vihrea-jpg

 

 

LUMA2020 -hanke (09/2019-12/2020)

Päijät-Hämeen LUMA-keskus on mukana valtakunnallisessa LUMA2020 -hankkeessa. Syksystä 2019 vuoden 2020 loppuun asti kestävä hankkeessa on mukana 12 koulua ja päiväkotia Päijät-Hämeen LUMA-keskuksen toimialueelta.

Hankkeen päätavoitteena on tukea lasten ja nuorten innostusta ja opiskelumotivaatiota matematiikkaa, luonnontieteitä ja teknologiaa kohtaan sekä kehittää näiden aineiden opetuksen ja oppimisen laatua. Ohjelmassa kehitetään myös kasvatus- ja opetushenkilöstön osaamista eri asteilla varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen uusien projektioppimismallien ja käytänteiden kautta.

LUMA2020-ohjelman myötä syntyy kaikille Suomen päiväkodeille ja kouluille maksuttomia kansallisia verkkokursseja ja muita virtuaalisia mahdollisuuksia kuten virtuaalikerhoja..

Lisätietoa LUMA2020 -hankkeen sivuilta.

Hankkeen rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Lisätietoja phluma(a)helsinki.fi 

ESR-hanke LUMA Tiedeluokka – tukea nuorten koulutusvalintojen tekemiseen (1.1.2017-30.6.2019)

           

Tiedeluokkatoiminnan käynnistämiseen ja kehittämiseen liittyy ja sitä tukee kaksivuotinen ESR-hanke ”LUMA Tiedeluokka – tukea nuorten koulutusvalintojen tekemiseen”. Tämän hankkeen tavoitteena on tukea nuorten opiskeluvalintojen tekemistä erityisesti koulutuksen nivelvaiheissa (yläkoulu – toinen aste ja toinen aste – korkeakoulu). Lisäksi hankkeella pyritään edesauttamaan Päijät-Hämeen oppilaitosten ja alueen yritysten yhteistyötä ja -toimintaa. Hankkeen kohderyhmiä ovat siten yläkoululaiset ja toisen asteen opiskelijat opettajineen sekä alueen yritykset.

Hankkeen tavoitteisiin pyritään tiedeluokkatoimintaa hyödyntämällä. Niemen yliopistokampuksella sijaitseva Tiedeluokka SOLU on monipuolinen oppimisympäristö, joka toimii kouluille ja oppilaitoksille vierailulaboratoriona, jonne on mahdollista varata ohjattuja vierailukäyntejä. Vaihtoehtoisesti opettaja voi tuoda ryhmänsä työskentelemään SOLU:un ja ohjata heitä itse lainaten vain tiloja, laitteita ja välineistöä. Tiedeluokkatoiminnan tavoitteena on tukea oppilaan ymmärrystä ja lisätä kiinnostusta LUMA-aineita ja niiden opiskelua kohtaan tekemisen kautta. Pyrkimyksenä on  innostaa oppilaat ajattelemaan ja oivaltamaan itse. Tiedeluokka SOLU tarjoaa tällä hetkellä kokonasuuksia kemiasta, maantieteestä, biologiasta, DNA-tekniikasta, matematiikasta sekä robotiikasta ja koodaamisesta.

Päijäthämäläiset, yläkoululaisista tai toisen asteen opiskelijoista koostuvat opetusryhmät kuuluvat ESR-hanke ”LUMA Tiedeluokka – tukea nuorten koulutusvalintojen tekemiseen” kohderyhmään ja voivat siten tiedustella tukea tiedeluokkavierailunsa kuljetuskustannusten kattamiseen.

Lisätietoja phluma(a)helsinki.fi

Koulutuksesta kouluun -hanke (2014-2019)

Päijät-Hämeen LUMA-keskuksessa oli käynnissä Koulutuksesta kouluun -hanke. Hanke oli osa valtakunnallista LUMA-Suomi ohjelmaa. Hankkeen teemana olivat tutkimuksellinen lähestymistapa ja luonnontieteiden ja matematiikan opetuksen eheyttäminen perusopetuksen 1.-6. luokilla.

Hanke toteutettiin kaksiosaisena.

  • Kehittämisvaiheessa hankkeessa kehitetään tutkimuksellisia opetuskokonaisuuksia arvioinnin ja kokemusten perusteella ja suunnitellaan uusia opetuskokonaisuuksia. Osallistujat saavat kokemuksia tiimiopettajuudesta ja jaetusta asiantuntijuudesta sekä verkostoituvat LUMA-aineiden opetuksessa. Opetuskokonaisuuksia kehitetään yhteistyössä opettajien sekä aineen- ja luokanopettajaopiskelijoiden kanssa.

Opetuskokonaisuudet Pinterestissä!

  • Levittämisvaiheessa hankkeessa tuotettuja materiaaleja levitetään ympäri Suomea järjestämällä opettajille ja opetushenkilöstölle täydennyskoulutuksia.

Koulutuksesta kouluun –hanke on käynnissä Päijät-Hämeen lisäksi myös Helsingissä, Jyväskylässä, Kokkolassa ja Joensuussa.

Lisätietoa LUMA-Suomen sivuilta.

Hanke oli Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama.

Lisätietoa phluma(a)helsinki.fi

PÄIJÄT-HÄMEEN LUMA-KESKUS

Niemen kampus, Niemenkatu 73 (B-osa), 15140 Lahti

phluma(at)helsinki.fi

Yhteystiedot

#phluma #lahdenyliopistokampus #tiedeluokkasolu #lumasuomi #startluma

kartta niemenkampus

TILAA UUTISKIRJEEMME