TIETOA MEISTÄ

Päijät-Hämeen LUMA-keskus

Päijät-Hämeen LUMA-keskus toimii Lahden Yliopistokampuksen yhteydessä ja on yksi kolmestatoista alueellisesta LUMA-keskuksesta, joiden katto-organisaationa toimii LUMA-keskus Suomi. Keskus toteuttaa LUMA-toiminnan tavoitteita Kanta ja Päijät-Hämeessä:

  • innostaa lapsia ja nuoria luonnontieteiden, matematiikan, tietotekniikan ja teknologian (LUMATE) opiskeluun ja harrastamiseen sekä ylläpitää heidän kiinnostustaan niihin
  • kannustaa ja tukee nuoria opiskelu- ja ammattivaihtoehtojen valinnassa
  • kannustaa ja tukee nykyisiä ja tulevia LUMA-aineiden opettajia ja ohjaajia varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin
  • lisää suuren yleisön tietoisuutta LUMA-aineiden merkityksestä niin yksilöiden, yhteiskunnan kuin ympäristön hyvinvoinnille

Päijät-Hämeen LUMA-keskus toimii alueellisena yhteistyöverkostona yli oppilaitos- ja organisaatiorajojen. Se kuuluu Päijät-Hämeen Ympäristökasvattajien verkostoon ja tekee yhteistyötä Helsingin Yliopiston (HY), Lappeenrannan-Lahden Teknillisen Yliopiston (LUT) ja Lahden Ammattikorkeakoulun (LAB) kanssa.

Keskuksen johtoryhmänä toimii Päijät-Hämeen LUMA-keskuksen ohjausryhmä.

Päijät-Hämeen LUMA-keskuksen avajaisia juhlittiin 2013.

Lahden Junnuyliopisto

Lahden JunnuYliopisto on Lahden kaupungin, Helsingin yliopiston, LAB-ammattikorkeakoulun, LUT-yliopiston sekä Päijät-Hämeen LUMA-keskuksen yhdessä toteuttama, varhaiskasvatuksesta lukiokoulutukseen ulottuva ainutlaatuinen tiedekasvatuspolku. Toimintaa koordinoi Lahden Yliopistokampus.

Päijät-Hämeen LUMA-keskus tuottaa JunnuYliopistolle kaksi kokonaisuutta. Esikouluikäisille suunnattu vesiaiheinen kokonaisuus sisältää kuusi erillistä, vesiteemaan liittyvää työkokonaisuutta. Töiden tavoitteena on saada lapset ymmärtämään, että puhtaalla vedellä on keskeinen merkitys kaiken elämän ylläpitäjänä yhteisellä maapallollamme. Tätä havainnollistetaan lasten kanssa keskustelemalla, pohtimalla sekä tekemällä yksinkertaisia tieteellisiä kokeita. Lisäksi kaikki kaupungin 9.-luokkalaiset osallistuvat lukuvuoden aikana teemapäivään, jossa tutustutaan tieteeseen ja sen tekemiseen käytännössä sekä vieraillaan Yrityskylä Yläkoulussa tutustumassa yritysmaailman toimintaan pelitilanteen kautta.  LUMA-tutkimuksia Tiedeluokka SOLUssa-tiedeosuus koostuu ohjatuista, opetussuunnitelmaa tukevista luonnontiedetöistä.

 

Blogi

Blogistamme löydät toimintaan osallistuneiden lasten, nuorten, opettajien ja ohjaajien kuvia ja tekstejä, esimerkiksi leireiltä ja tapahtumista.

PÄIJÄT-HÄMEEN LUMA-KESKUS

Niemen kampus, Niemenkatu 73 (B-osa), 15140 Lahti

phluma(at)helsinki.fi

Yhteystiedot

#phluma #lahdenyliopistokampus #tiedeluokkasolu #lumasuomi #startluma

kartta niemenkampus

TILAA UUTISKIRJEEMME