TIETOA MEISTÄ

Päijät-Hämeen LUMA-keskus

Päijät-Hämeen LUMA-keskus toimii Lahden Yliopistokampuksen yhteydessä ja on yksi kolmestatoista alueellisesta LUMA-keskuksesta, joiden katto-organisaationa toimii LUMA-keskus Suomi. Keskus toteuttaa LUMA-toiminnan tavoitteita Kanta ja Päijät-Hämeessä:

  • innostaa lapsia ja nuoria luonnontieteiden, matematiikan, tietotekniikan ja teknologian (LUMATE) opiskeluun ja harrastamiseen sekä ylläpitää heidän kiinnostustaan niihin
  • kannustaa ja tukee nuoria opiskelu- ja ammattivaihtoehtojen valinnassa
  • kannustaa ja tukee nykyisiä ja tulevia LUMA-aineiden opettajia ja ohjaajia varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin
  • lisää suuren yleisön tietoisuutta LUMA-aineiden merkityksestä niin yksilöiden, yhteiskunnan kuin ympäristön hyvinvoinnille

Päijät-Hämeen LUMA-keskus toimii alueellisena yhteistyöverkostona yli oppilaitos- ja organisaatiorajojen. Se kuuluu Päijät-Hämeen Ympäristökasvattajien verkostoon ja tekee yhteistyötä Helsingin Yliopiston (HY), Lappeenrannan-Lahden Teknillisen Yliopiston (LUT) ja Lahden Ammattikorkeakoulun (LAB) kanssa.

Keskuksen johtoryhmänä toimii Lahden Yliopistokampuksen johtoryhmä.

Päijät-Hämeen LUMA-keskuksen avajaisia juhlittiin 2013.

LUMA- verkosto

Liittymällä Päijät-Hämeen LUMA-keskuksen verkostoon kuulet uusimmat LUMA-kuulumiset maakunnan alueelta. Verkostomme jäsenet saavat kerran kuukaudessa verkostoviestin, johon on koottu tietoa järjestämistämme kerhoista, tapahtumista ja koulutuksista sekä kaikenkaikkiaan ajankohtaisista LUMA-aiheista. Lisäksi järjestämme verkostolle suunnattuja tapahtumia, jossa tapaat muita verkoston jäseniä, sekä kuulet ajankohtaisesta aiheesta mielenkiintoisen puhujan kertomana kahvin ja pienen purtavan äärellä.

Kenelle? Kaikille LUMA-asioista ja -tapahtumista kiinnostuneille.

Miten?  Liity lähettämällä postia osoitteeseen phluma(a)helsinki.fi tai tilaamalla verkostovistimme sivun alareunasta.

VERKOSTOVIESTIT

Verkostoviesti lähetetään kerran kuukaudessa 11 kertaa vuodessa.

 Pääset lukemaan vanhoja verkostoviestejä PHLUMAn blogissa.

Tervetuloa Päijät-Hämeen LUMA-keskuksen verkostoon!

 

Jos et enää halua kuulua verkostoon, ilmoita tästä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen phluma(a)helsinki.fi

Päijät-Hämen LUMA-keskuksen tietosuojaseloste

Historiaa

LUMA on lyhenne sanoista LUonnontieteet ja MAtematiikka. LUMA toiminta käynnistyi 1996 aikana Opetushallituksen LUMA-projektin ansiosta. LUMA-toiminta sai nostetta Paavo Lipposen II hallituksen hallitusohjelmasta, jossa Suomalainen matemaattis-luonnontieteellisen osaamisen tavoite asetettiin OECD maiden parhaaseen neljännekseen. LUMA-toiminta jatkui aktiivisena uudelle vuosituhannelle, jossa toiminta tunnettiin paremmin Matematiikan ja luonnontieteiden kehittämisohjelman nimellä.

Ensimmäinen LUMA-keskus perustettiin Helsingin yliopiston yhteyteen loppuvuodesta 2003. Toiminta on sittemmin laajentunut ja kattaa nykyisellään kaikki 12 suomalaista tiede- ja teknologiayliopistoa. Päijät-Hämeen LUMA-keskus on osa Helsingin yliopistoa. Keskus toimii Lahden yliopistokampuksella kiinteässä yhteistyössä alueen korkeakouluverkoston kanssa. Tärkeimpinä kumppaneina ovat Lahden Ammattikorkeakoulu ja Lappeenrannan-Lahden Teknillinen Yliopisto.

Keskuksen toiminnan päämääränä on yhteiskunnallinen vaikuttaminen, jossa kumppanuus on olennainen toimintamuoto. Keskuksen visiona on olla keskeinen asiantuntija, vaikuttaja ja yhteistyötaho luonnontieteellisten ja matemaattisten aineiden pedagogiikkaan liittyvissä asioissa. Keskuksen toiminta-ajatuksena on opettajien ja opettajaksi opiskelevien ammatti-identiteetin tukeminen. Keskuksen tehtävinä on viimeaikaisen tutkimustiedon levittäminen, opettajien ammatillisen kasvun tukeminen opettajakoulutuksen oppimateriaalituotannolla ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen tiedottamalla ja järjestämällä koulutusta

PÄIJÄT-HÄMEEN LUMA-KESKUS

Niemen kampus, Niemenkatu 73 (B-osa), 15140 Lahti

phluma(at)helsinki.fi

Yhteystiedot

#phluma #lahdenyliopistokampus #tiedeluokkasolu #lumasuomi #startluma

kartta niemenkampus

TILAA VERKOSTOVIESTIMME