Biologia

Biologia

Biologian opetusta on tarjolla esiopetuksesta alkaen lukioon ja toiselle asteelle. Biologian töitä on monelta eri osa-alueelta. Tarjolla on erilaisia opetuskokonaisuuksia, joiden teemat ja  sisällöt on rakennettu opetussuunnitelmaa tukeviksi kokonaisuuksiksi. Oppilas pääsee kokeilemaan erilaisia tutkimusmeneltemiä ja -laitteita tiedeluokkaympäristössä. Vierailut ovat ohjattuja, mutta opettajan on välttämätöntä olla paikalla koko opetuksen ajan. 

Biologian opetuksessa on tarjolla myös etäopetukseen soveltuvia kokonaisuuksia.

Biologian töihin voi tutustua listauksesta. Varaus tehdään varauskalenterista.

Biologian työt

Bakteerit (esiopetus- 3lk)

esiopetus, 1-3 luokat
Kesto 60-90min. Max oppilasmäärä 19.

Bakteerit-työssä tutustutaan mikrobiologiaan ihmettelyn ja tekemisen kautta. Miltä erilaiset bakteerit näyttävät ja mitä ne tekevät? Oppilaat pääsevät myös tutustumaan laboratoriovälineisiin, joilla bakteereja voi tutkia.

Varauskalenteri (linkki).

DNA- eristys (9lk- lukio)

9 luokka, lukio, ammatillinen koulutus
Kesto 60min. Max oppilasmäärä 16

Työssä eristetään oppilaan omaa DNA:ta posken limakalvon soluista.

Varauskalenteri (linkki).

DNA:n eristäminen, monistaminen & elektroforeesi (lukio)

lukio, ammatillinen koulutus
Kesto 5h. Max oppilasmäärä 14

Tässä työssä eristetään DNA:ta, monistetaan sitä PCR- menetelmällä ja tehdään elektroforeesi. Huomioithan varausta tehdessäsi, että tätä työtä varten on varattava sekä aamu- että iltapäivä.

Varauskalenteri (linkki).

DNA:n pilkkominen & elektroforeesi (lukio)

lukio, ammatillinen koulutus
Kesto 2,5-3h. Max oppilasmäärä 14

Tässä työssä pilkotaan DNA:ta katkaisuentsyymeillä ja tehdään elekroforeesi. Työ on pitkäkestoinen, eikä sitä voi lyhentää.

Varauskalenteri (linkki).

Gram- värjäys (lukio)

lukio ja ammatillinen koulutus
Kesto 90min. Max oppilasmäärä 19.

Gram-värjäyksen avulla erotetaan toisistaan gram-positiiviset ja gram-negatiiviset lajit. Oppilas pääsee tekemään preparaatin, värjäyksen ja tarkastelemaan näytteitä mikroskoopilla. Työtä ei voi tehdä, jos on raskaana.

 

Ilmastonmuutos (7lk- lukio)

7-8 luokat, 9 luokka, lukio, ammatillinen koulutus

Kesto 60-90min. Max oppilasmäärä 19.

Miksi ilmastonmuutos vaikuttaa eri tavoin eri puolilla maapalloa? Pohditaan ilmastonmuutoksen vaikutuksia erilaisissa olosuhteissa luovuutta ja ryhmätyötä hyödyntäen.

Kalan tai ravun preparointi (4lk- lukio)

4-6 luokat, 7-8 luokat, 9 luokka, lukio, ammatillinen koulutus
Kesto 90min. Max oppilasmäärä 19.

Tässä työssä tutustutaan vedessä elävän eliön anatomiaan ja sopeumiin. Kudoksia voidaan tarkastella myös mikroskoopeilla. Käytetyt kalat ovat mahdollisuuksien mukaan Vesijärvestä hoidon yhteydessä pyydettyä kalaa.

Kestävä tulevaisuus (7lk- lukio)

7-8 luokat, 9 luokka, lukio, ammatillinen koulutus

Kesto 60-90min. Max oppilasmäärä 19.

Kestävän elämäntavan mallintaminen. Työ on sisällöltään ilmastokasvatusta ja pohjautuu ilmastokasvatuksen polkupyörämalliin. Kestävä tulevaisuus -työssä pohditaan muutosta ja mallinnetaan kestävää elämäntapaa. Työ sisältää tietoa ilmastonmuutoksesta ja se antaa eväät ilmastovalintojen tekemiseen omassa elämässä.

Nisäkkään preparointi (9lk- lukio)

Luokat 9. luokka, lukio ja ammatillinen koulutus
Kesto 2,5h. Max  oppilasmäärä 19.

Tässä kokonaisuudessa tutustutaan nisäkkään anatomiaan ja kudosnäytteiden avulla erilaisiin kudostyyppeihin ja elimiin. Preparoitavat eläimet ovat rottia. 

 

Ötökän elämää (esiopetus- lukio)

esiopetus, 1-3 luokat, 4-6 luokat, 7-8 luokat, 9 luokka, lukio, ammatillinen koulutus

Kesto 60-90min. Max oppilasmäärä 19.

Ötökän elämää -työssä tutustutaan tuholaisiin, maaperäeliöstöön, biologiseen torjuntaan sekä hyönteistutkimukseen ilmastonmuutoksen ja yhteiskunnan näkökulmasta.

PÄIJÄT-HÄMEEN LUMA-KESKUS

Niemen kampus, Niemenkatu 73 (B-osa), 15140 Lahti 

Kartta (ladattava)

phluma(at)helsinki.fi

Yhteystiedot

#phluma #lahdenyliopistokampus #tiedeluokkasolu #lumasuomi #startluma

TILAA VERKOSTOVIESTIMME